Ja det kan man inte vara utan enligt hustrun, så ett sådant ska vi ha.

Jag har varit ganska motsträvig till det men efter några besök på spa anläggningar så, ja man e ju inte sämre än man kan ändra sig.